کارخانه
کارخانه
نیویورک
سانفرانسیسکو
031-31319396شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 اصفهان شهرک علویجه
+1 2223 4567 شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 نیویورک خیابان 22
+1 8887-3342 شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 سانفرانسیسکو خیابان 43
گواهینامه
ISO 9001:2008
بهترین
شرکت
دستگاه های اتوماتیک
مدرن

واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت

طراحی و نقشه کشی با نرم افزارهای:
(x- steel (Tekla structures
Inventor
Solid work
Catia
AutoCAD
Cad Steel
تهیه مدارک فنی مربوط به پروژه ها:
کنترل نقشه ها و تهیه Shop Drawing جهت ساخت
محاسبه (BOM (Bill Of Material
تعیین پروسه ساخت قطعات (تکنولوژی ساخت)
شناخت کامل کلیه فولاد و استخراج متریال های مختلف و کنترل آنالیزهای مواد
تهیه (WPS Welding Procedure Specification)
تهیه (P.Q.R Procedure Qualification Records)
کار با استاندارد های زیر:
National Iranian Building Codes ) N.I.B.C)
Code 10 Steel Structures
Code 11 Prefabricated Constructions
American Welding Society )AWS)
AWS D1-1 Structural Welding Code- Steel, 1992
American Society of Mechanical Engineers)ASME)
ASME Section V.−
تهیه نقشه های AS Built و ارائه به کارفرما

محاسبه و ارائه اطلاعات مورد نیاز به واحد بازرگانی

کنترل پروژه توسط نرم افزار MS Project

PersianEnglishTurkish