پروژه نی ریز

مشخصات پروژه

نام پروژه

ساخت سیستم انتقال مواد فولاد نی ریز

موقعیت پروژه

فولاد نیریز

کار فرما

شرکت فولاد تکنیک

دستگاه نظارت

شرکت تارا طرح

سال ساخت

1389

مدت پیمان

8 ماه

پیمانکار

شرکت مهندسی آرمان صنعت آسیا

طراحی و پیاده سازی توسط : ديجيتال مارکتينگ يلدا