ذوب آهن اصفهان

مشخصات پروژه

نام پروژه

ساخت ساختمان نگهدارنده داکتهای واحد آگلومراسیون

موقعیت پروژه

ذوب آهن اصفهان

کار فرما

شرکت قائم رضا

دستگاه نظارت

شرکت بینا - کارفرما

سال ساخت

1389-1388

مدت پیمان

3 ماه

پیمانکار

شرکت مهندسی آرمان صنعت آسیا

طراحی و پیاده سازی توسط : ديجيتال مارکتينگ يلدا