هتل هشت بهشت کیش

مشخصات پروژه

نام پروژه

ساخت  اسکلت فلزی

موقعیت پروژه

کیش

کار فرما

هتل هشت بهشت کیش

دستگاه نظارت

کارفرما

سال ساخت

1393

مدت پیمان

8 ماه

پیمانکار

شرکت مهندسی آرمان صنعت آسیا

 

طراحی و پیاده سازی توسط : ديجيتال مارکتينگ يلدا