واحد کنترل کیفیت

تواناییها

 • کنترل WPS و PQR
 • آشنایی کامل با انواع آزمایشهای جوش و متریال
 • انجام تستهای VT و PT جهت انواع جوش و متریال
 • بازرسی و آشنایی با انواع پروسه های رنگ آمیزی و زنگ زدایی
 • مهارت کافی جهت کار با انواع وسایل اندازه گیری
 • تهیه کامل مدارک کنترلی مربوط به هر پروژه
 • اندازه گیری ضخامت فیلم رنگ و چسبندگی و ثبت آنها در فرمهای مربوطه
 • دارا بودن فرمهای کنترل کیفی داخلی به صورت کامل
 • کنترل صد در صدی کمی و کیفی قطعات در حین ساخت
 • آشنایی کامل با استاندارد ها جهت استخراج اطلاعات
 • هماهنگی های لازم با بازرسین کارفرما و ارائه اطلاعات و خدمات به آنها

تجهیزات سخت افزاری جهت کنترل

 • کولیس از سایز 150میلی متر تا 1600 میلی متر16 عدد
 • کولیس دیجیتال 300 میلی متر 2 عدد
 • میکرومتر از سایز 0 میلی متر تا 600 میلی متر 15 عدد
 • داخل سنج از قطر 18 میلی متر تا 700 میلی متر 5 عدد
 • انواع خط کشهای فلزی و مترهای فلزی با کیفیت عالی 10 عدد
 • گیج راپورتر1 مجموعه
 • عمق سنج 0 میلی متر تا 100 میلی متربا دقت صدم میلی متر1 مجموعه
 • ضخامت سنج رنگ با مارک elcometer انگلستان1 مجموعه
 • دوربین نقشه برداری1 مجموعه
 • زاویه سنج، مرکزیاب، شعاع سنج، دندانه سنج، انواع فیلر، ساعت اندیکاتورو.........

طراحی و پیاده سازی توسط : ديجيتال مارکتينگ يلدا