کارخانه
کارخانه
نیویورک
سانفرانسیسکو
031-31319396شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 اصفهان شهرک علویجه
+1 2223 4567 شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 نیویورک خیابان 22
+1 8887-3342 شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 سانفرانسیسکو خیابان 43
گواهینامه
ISO 9001:2008
بهترین
شرکت
دستگاه های اتوماتیک
مدرن

ساخت اسکلت بخشهای ساختمان اصلی و سقف بویلر

اطلاعات پروژه

نام پروژهساخت اسکلت بخشهای ساختمان اصلی و سقف بویلر واحد 1و2
موقعیت پروژهذوب آهن اصفهان-پروژه نیروگاه حرارتی توازن
کارفرماشرکت مبنا
دستگاه نظارتشرکت مشانیر
سال ساخت1387-1388
مدت پیمان8 ماه
پیمانکارشرکت مهندسی آرمان صنعت آسیا

تصاویر

PersianEnglishTurkish