کارخانه
کارخانه
نیویورک
سانفرانسیسکو
031-31319396شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 اصفهان شهرک علویجه
+1 2223 4567 شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 نیویورک خیابان 22
+1 8887-3342 شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 سانفرانسیسکو خیابان 43
گواهینامه
ISO 9001:2008
بهترین
شرکت
دستگاه های اتوماتیک
مدرن

ساخت انواع اسکلت ساختمانی و صنعتی

اطلاعات پروژه

نام پروژهساخت انواع اسکلت ساختمانی و صنعتی
موقعیت پروژهاستان اصفهان –ذوب آهن اصفهان-استان تهران
کارفرماشرکت آذربایجانی-شرکت مبنا-بخشهای خصوصی
دستگاه نظارتشرکت مشانیر -کارفرما
سال ساخت1387-1388
مدت پیمانمتفاوت
پیمانکارشرکت مهندسی آرمان صنعت آسیا

تصاویر

PersianEnglishTurkish