کارخانه
کارخانه
نیویورک
سانفرانسیسکو
031-31319396شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 اصفهان شهرک علویجه
+1 2223 4567 شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 نیویورک خیابان 22
+1 8887-3342 شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 سانفرانسیسکو خیابان 43
گواهینامه
ISO 9001:2008
بهترین
شرکت
دستگاه های اتوماتیک
مدرن

ساخت ساختمان نگهدارنده داکتهای واحد آگلومراسیون

اطلاعات پروژه

نام پروژهساخت ساختمان نگهدارنده داکتهای واحد آگلومراسیون
موقعیت پروژهذوب آهن اصفهان
کارفرماشرکت قائم رضا
دستگاه نظارت شرکت بینا - کارفرما
سال ساخت1389-1388
مدت پیمان3 ماه
پیمانکارشرکت مهندسی آرمان صنعت آسیا

تصاویر

PersianEnglishTurkish