کارخانه
کارخانه
نیویورک
سانفرانسیسکو
031-31319396شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 اصفهان شهرک علویجه
+1 2223 4567 شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 نیویورک خیابان 22
+1 8887-3342 شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 سانفرانسیسکو خیابان 43
گواهینامه
ISO 9001:2008
بهترین
شرکت
دستگاه های اتوماتیک
مدرن

ساخت سازه های نیروگاه زنجان

اطلاعات پروژه

نام پروژهساخت سازه های نیروگاه زنجان
موقعیت پروژهزنجان
کارفرماشرکت مپنا
دستگاه نظارتکارفرما
سال ساخت1391
مدت پیمان4 ماه
پیمانکارشرکت مهندسی آرمان صنعت آسیا

تصاویر

PersianEnglishTurkish