کارخانه
کارخانه
نیویورک
سانفرانسیسکو
031-31319396شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 اصفهان شهرک علویجه
+1 2223 4567 شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 نیویورک خیابان 22
+1 8887-3342 شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 سانفرانسیسکو خیابان 43
گواهینامه
ISO 9001:2008
بهترین
شرکت
دستگاه های اتوماتیک
مدرن

طراحی ،ساخت و نصب کریدور ارتباطی نیرو گاه حرارتی

اطلاعات پروژه

نام پروژهطراحی ،ساخت و نصب کریدور ارتباطی نیرو گاه حرارتی طرح توازن به صورت EPC
موقعیت پروژهذوب آهن اصفهان
کارفرماشرکت ذوب آهن اصفهان
دستگاه نظارتشرکت مشانیر
سال ساخت1390
مدت پیمان2 ماه
پیمانکارشرکت مهندسی آرمان صنعت آسیا

تصاویر

PersianEnglishTurkish