واحد کنترل کیفیت

تواناییها
کنترل WPS و PQR
آشنایی کامل با انواع آزمایشهای جوش و متریال
انجام تستهای VT و PT جهت انواع جوش و متریال
بازرسی و آشنایی با انواع پروسه های رنگ آمیزی و زنگ زدایی
مهارت کافی جهت کار با انواع وسایل اندازه گیری
تهیه کامل مدارک کنترلی مربوط به هر پروژه
اندازه گیری ضخامت فیلم رنگ و چسبندگی و ثبت آنها در فرمهای مربوطه
دارا بودن فرمهای کنترل کیفی داخلی به صورت کامل
کنترل صد در صدی کمی و کیفی قطعات در حین ساخت
آشنایی کامل با استاندارد ها جهت استخراج اطلاعات
هماهنگی های لازم با بازرسین کارفرما و ارائه اطلاعات و خدمات به آنها
تجهیزات سخت افزاری جهت کنترل
کولیس از سایز 150میلی متر تا 1600 میلی متر16 عدد
کولیس دیجیتال 300 میلی متر 2 عدد
میکرومتر از سایز 0 میلی متر تا 600 میلی متر 15 عدد
داخل سنج از قطر 18 میلی متر تا 700 میلی متر 5 عدد
انواع خط کشهای فلزی و مترهای فلزی با کیفیت عالی 10 عدد
گیج راپورتر1 مجموعه
عمق سنج 0 میلی متر تا 100 میلی متربا دقت صدم میلی متر1 مجموعه
ضخامت سنج رنگ با مارک elcometer انگلستان1 مجموعه
دوربین نقشه برداری1 مجموعه
زاویه سنج، مرکزیاب، شعاع سنج، دندانه سنج، انواع فیلر، ساعت اندیکاتورو………

Call Now Button
Enamad Logo
Enamad Logo

لینک های پر بازدید